Facebook

  Konkurs   

  Skomponuj własną radość

  Każdy na pewno znalazł coś dla siebie. Wiemy jednak, że radość jest bardzo indywidualna.
  Od teraz każdy z nas może sam skomponować własną mieszankę.
  Wyzwalamy radość, bo radość

  Wawel... radość wyzwala!

   

  Wawel S.A.
  ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków

  NIP: 676-007-68-68
  tel. (+48 12) 254-21-10
  fax (+48 12) 254-21-12

  Dane rejestrowe:

  Wawel SA
  ul. Władysława Warneńczyka 14, 30-520 Kraków
  wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
  XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000014525. 
  NIP: 676-007-68-68, REGON: 350035154.
  Kapitał zakładowy i wpłacony wynosi 7.498.775,00 zł.